Tuyển sinh năm 2018: Hàng loạt trường ĐH bị giảm chỉ tiêu

Cập nhật: 2018-05-25
Danh Mục :
Người đăng: Ngọc Ánh - 144 lượt xem

Sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu những trường đại học chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo giảm chỉ tiêu và sẽ xử lý vi phạm nghiêm minh.

Tuyển sinh năm 2018: Hàng loạt trường ĐH bị giảm chỉ tiêu

Theo thông tin ban tư vấn Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch cập nhật được. Từ ngày 3-18/5, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát các nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo.

Tuyển sinh năm 2018: Hàng loạt trường ĐH bị giảm chỉ tiêu
Tuyển sinh năm 2018: Hàng loạt trường ĐH bị giảm chỉ tiêu

Sau khi kiểm tra, Bộ đã thấy một số cơ sở đào tạo chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực. Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, rất nhiều trường chưa đảm bảo được quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8 m2/SV). Cụ thể:

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV), Trường Đại học Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV), Trường Đại học Tài chính – Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV).

Các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường trên cơ sở xác định số lượng giảng viên của từng khối ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 mà các trường đã kê khai. Có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có 05 khối ngành trong đó có 2 khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu là Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,62 – quy định là 15; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,81 – quy định là 25.

Trường Đại học Võ Trường Toản có 03 khối ngành ; trong đó có 1 khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu là Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,83 –  quy định là 15.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng có 03 khối ngành trong đó có 1 khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu là Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 26,1 – quy định là 25.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 04 khối ngành trong đó có 2 khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu là Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 23,05 – quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 31 – quy định là 25.

Trường Đại học Duy Tân có 04 khối ngành trong đó có 2 khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu là Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 16,32 – quy định là 15 và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,76 – quy định là 25.

Trường Đại học Thành Đô có 04 khối ngành trong đó cả 04 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của Khối ngành III là 37,30 – quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 – quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 – quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 – quy định là 25).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích theo quy định
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích theo quy định

Với những trường chưa đảm bảo được quy định về diện tích sàn để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích theo quy định hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định Bộ đã yêu cầu các trường này tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo, theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Trong quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, Bộ sẽ giám sát chặt chẽ và xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Call: 02466886651